Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Press
 

Rozhovor s ředitelkou ČPU Markétou Prchalovou

Mgr. Markéta Prchalová (36) se již v průběhu studií na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni věnovala ochraně duševního vlastnictví, zejména autorských práv. V čele České protipirátské unie stojí již deset let, předtím pracovala v Evropské nadaci pro lidská práva.

V čem spočívá činnost vaší organizace?
Naše sdružení má za úkol chránit autorská práva k filmovým dílům a jiným audiovizuálním produktům. Kontrolujeme užívání filmových děl, vyšetřujeme případy pirátství, spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi, zastupujeme společnosti poškozované pirátstvím a samozřejmě i vyvíjíme preventivní aktivity proti filmovému pirátství a celkově pirátství monitorujeme a analyzujeme.

Které formy filmového pirátství v současnosti převládají?
Když pominu nejviditelnější pirátskou „vizitku“ České republiky, příhraniční tržiště ovládaná vietnamskými prodejci, nejrozšířenější jsou nyní dvě formy pirátství: přepalování DVD mezi lidmi a sdílení filmů prostřednictvím internetu. Přestože tyto aktivity nemají vždy přímý komerční účel, kvůli masivnímu rozšíření poškozují filmový průmysl u nás nejvíce. Na vypalování a prodeji pirátských DVD se snaží vydělat i prodejci na bleších trzích a autoburzách, pouliční prodavači a další paliči, kteří se dopouštějí pirátství za účelem získání neoprávněného zisku. Nezřídka se jedná o jedince již v minulosti soudně trestané za majetkovou a násilnou trestnou činnost, které ani opakované trestní stíhání od jejich činnosti neodradí. Dalšími formami pirátství jsou neoprávněné veřejné projekce např. v klubech, malých kinech či dálkových autobusech a krádež televizního signálu, např. neoprávněné vysílání v hotelech či restauracích. K veřejnému promítání je totiž vždy třeba souhlas nositele práv. Pirátstvím je také výroba, dovoz, prodej a používání tzv. nekalých pomůcek umožňujících omezit či vyřadit z provozu ochranu díla před jeho neoprávněným užitím.

Jak často a s jakými výsledky jsou podnikány zátahy proti pirátům?
V roce 2005 uskutečnily příslušné orgány na podnět ČPU a v součinnosti s ní 772 razií jak na tržištích, v prodejnách, půjčovnách a provozovnách veřejných projekcí, tak i v domácnostech a firmách pirátů. Během těchto razií bylo zajištěno 415 tisíc pirátských nosičů většinou s nejnovějšími filmy. Letos proběhlo do září 323 razií, při kterých bylo zajištěno na 323 tisíc pirátských nosičů. A to nás ještě čeká poslední čtvrtletí roku, kdy jsou piráti v souvislosti s předvánočními nákupy nejaktivnější.

Existují podobné organizace jako ČPU v zahraničí? Liší se v něčem jejich možnosti od vašich?
Ve většině zemí existují obdobné organizace jako ČPU. Jejich oprávnění se liší v závislosti na zákonech té které země. V Česku nemá protipirátská organizace žádné zvláštní pravomoci, může a postupuje tak jako běžný občan, a pokud zjistí porušení zákona, obrací se na příslušný orgán, který pak jedná z úřední povinnosti. V některých zemích mají protipirátské organizace větší oprávnění, např. v Nizozemí, kde mají i určité výkonné pravomoci, či ve Velké Británii, kde mají oprávnění samostatně vykonávat razie a zajištěné zboží propadá v jejich prospěch.

(45,0 kB) Otevřít celý článek  
 
 
Zpět na začátek