Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Soutěž
 

Jarní soutěž o hodnotné ceny - vyhlášení vítězů

Soutěžte s kampaní Filmy nejsou zadarmo a vyhrajte DVD Kronika rodu Spiderwicků, Království nebeské a Ďábel nosí Pradu nebo USB klíčenku, hrníček či skládací tašku s logem kampaně. Pro zařazení do slosování je třeba správně zodpovědět tři soutěžní otázky:

1. Zveřejňování odkazů na filmy nelegálně nabízené na internetu:

a) je protiprávní, a to i v případě, že jde o odkazy na filmy nelegálně umístěné na internet jinými osobami
b) není protiprávní v případě, že jde o již zveřejněné dílo (tj. bylo již uvedeno do DVD distribuce)
c) není protiprávní, protože soubory jsou fyzicky umístěny na jiném serveru; plnou odpovědnost přejímá osoba, která soubory na server umístila

2. Filmy Výměna, Gran Torino a Vlajky našich otců spojuje:

a) zasazení děje do 30. let 20. století
b) postava filmového tvůrce Clinta Eastwooda
c) použití technologie kaskádové interpolace pro zvýšení obrazové kvality

3. Do podmínek volného užití patří:

a) autor díla je po smrti déle než 70 let
b) nejsou dotčeny technické prostředky ochrany práv
c) pořizovatel kopie je schopen prokázat uhrazení autorské odměny při koupi média


Ceny z velké jarní soutěže si odnášejí:

Paní Jana Míšková z obce Hluk DVD Kronika rodu Spiderwicků a krokoměr, paní Olga Marešová z Jinců DVD Ďábel nosí Pradu a sadu stolních her, pan Martin Tomola z Prahy DVD Království nebeské, paní Jitka Hoglová z Holešova hrníček s logem kampaně a paní Tereza Benešová z Vejprnic skládací tašku. Kromě uvedených cen získávají výherci také USB klíčenku. Správné odpovědi na soutěžní otázky jsou vyznačeny kurzívou.

Všem výhercům gratulujeme!

Vzhledem k tomu, že více než polovina soutěžících odpověděla na třetí otázku chybně, připojujeme podrobnější vysvětlení pojmu "volné užití":

Volným užitím rozumí autorský zákon výjimku a omezení práva autorského podle § 30 aut. zák., zejména pak umožnění fyzické osobě udělat si kopii díla pro osobní potřebu. Kromě jiných podmínek však při tom uživatel nesmí obcházet účinné technické prostředky ochrany práv. Konkrétně § 30 odst. 6 aut. zákona stanoví, že ustanovení § 43 a 44, které zakotvují mimo jiné i protiprávnost obcházení technických prostředků, nejsou volným užitím dotčena. Správně je proto odpověď b). Odpověď a) byla trochu chyták: po dobu života autora a 70 let po jeho smrti je obecná doba trvání majetkových práv, po jejímž uplynutí se dílo stane volným.

 
 
Zpět na začátek