Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Press
 

Čtrnáct pachatelů obviněno za šíření filmů prostřednictvím internetu

Tisková zpráva České protipirátské unie z 13. července 2007

Ostrava, 13. července 2007 – Čtrnácti pachatelům, převážně studentům, bylo policisty OHK SKPV PČR Správy Severomoravského kraje Ostrava sděleno obvinění pro trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 152 trestního zákona. Trestného činu se dopustili tím, že uploadovali (nahráli) na FTP server filmy, hudbu a počítačové programy, ke kterým pak měly přístup další osoby. Tím porušili právo na sdělování k chráněným dílům a zvukovým a zvukově obrazovým záznamům. Za trestný čin jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest do 5 milionů korun a propadnutí věci – počítačů prostřednictvím kterých trestný čin spáchali.

Za trestnou činností stáli dva vysokoškolští studenti, kteří zprostředkovávali dalším osobám přístup k internetové síti a zřídili dvě datová uložiště (FTP servery). K těmto serverům měli přístup pouze ti klienti, kteří přispěli na nákup zařízení. Za odměnu pak mohli volně stahovat filmy, hudbu či software, které na server uložili jiní klienti. Tímto způsobem porušili práva k 247 filmovým dílům a stovkám epizod televizních seriálů. Jen během 70 dní v průběhu léta 2006 byla tato díla stažena více než 1500 krát. Mezi neoprávněně užitými filmy bylo i značné množství tehdy předpremiérových titulů jako např. Účastníci zájezdu, Rafťáci, Šifra mistra Leonarda, Denní hlídka, Mission Imposible III, Doba ledová 2 – Obleva či Auta. Společnostem zastoupeným Českou protipirátskou unií způsobili škodu minimálně ve výši 4.014.286 Kč, z které poškození uplatnili vůči obviněným nárok na náhradu škody ve výši 459.282 Kč.

Různé formy nelegální distribuce audiovizuálních děl prostřednictvím internetu jsou stále oblíbenějším typem pirátství, které pomalu převažuje nad klasickými formami jako jsou výroba a distribuce pirátských nosičů s filmy. Nová realita postupně vede ke změně přístupu k on-line pirátství. Dříve obvyklá smírná řešení pouhou domluvou postupně nahrazují trestní oznámení a vymáhání způsobených škod. Již v roce 2005 byl odsouzen první pachatel sdílející filmy prostřednictvím internetu k peněžitému trestu 50.000,- Kč, v loňském roce pak byly další dvě osoby odsouzeny k podmíněným trestům. Policie přitom vyšetřuje další desítky případů.

Veřejnost často považuje on-line pirátství za méně závažné s poukazem na jeho údajnou neziskovost. Takový argument však neobstojí, protože zprostředkovatelé peer-to-peer služeb těží z velké oblíbenosti těchto sítí nemalý finanční zisk. Možnost stahovat si zadarmo filmy a jiný chráněný obsah prostřednictvím peer-to-peer sítí, z FTP serverů či veřejných úschoven souborů je přitom přímo vázána na protiprávní činnost jiných osob, takže je nejen nemorální, ale i protiprávní. Takový stav totiž nevyhovuje tzv. třístupňovému testu, který musí být aplikován na každou výjimku z autorského práva, kterou je i často zmiňovaná „kopie pro osobní potřebu“. Soudy v jiných zemích Evropské unie již konstatovaly protiprávnost zprostředkovávání peer-to-peer služeb a nařídily poskytovatelům internetového připojení zavést opatření znemožňující neautorizovanou výměnu souborů obsahujících obsah chráněný autorským právem.

Pro další informace vyhledejte např. tiskovou zprávu Policie ČR, Správy Severomoravského kraje či belgického sdružení autorů, skladatelů a vydavatelů SABAM (k dispozici na našich webových stránkách).

(78,2 kB) Otevřít celý článek  
 
 
Zpět na začátek