Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Další peer-to-peer pirát před soudem

Brno

Městský soud v Brně odsoudil prozatím nepravomocně S. R. za sdílení hudebních a filmových děl prostřednictvím peer-to-peer sítí Strong DC++ a klienta Vuze sítě BitTorrent, prostřednictvím nichž zpřístupnil ostatním uživatelům internetu hudební díla ve formátu mp3 o celkovém objemu 18 631 MB a rozmnoženiny celkem 124 kinematografických děl. Zároveň byl odsouzen i za nelegální rozmnoženiny počítačových programů nalezené znalcem v jeho počítači. Za to mu byl uložen peněžitý trest 35.000,- Kč nebo náhradní trest 5 měsíců nepodmíněného odsouzení, pokud by peněžitý trest nebyl vykonán. Zároveň mu byla uložena povinnost zaplatit poškozeným částečnou náhradu škody ve výši 8.599,- Kč. Se zbytkem svého nároku, byli poškození odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Proti trestnímu příkazu byl podán odpor, takže věc bude projednána v hlavním líčení.

Jedná se o jeden z mála případů porušování autorských práv, ve kterém byl uložen peněžitý trest. Případů peer-to-peer (P2P) pirátství však soudy již projednaly desítky a další desítky skončily mimosoudním vyrovnáním a podmíněným zastavením trestního stíhání.

 
 
Zpět na začátek