Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Třikrát a dost

Francie, 13. května 2009

Ve Francii byl schválen zákon přezdívaný „třikrát a dost“ umožňující na 2 až 12 měsíců odpojit od internetu vlastníka připojení, který ani po dvou výzvách nemodifikuje své jednání a nezajistí, aby prostřednictvím jeho internetové přípojky nedocházelo k porušování autorského práva a způsobování škody vlastníkům práv. Odpovědnost vlastníka připojení není založena na porušování autorských práv jím samotným, ale je založena na tzv. „duty of care“, tedy povinnosti dohledu a péče nad využíváním jeho připojení. Média zpravidla (a nesprávně) informovala, že se jedná o zákon proti stahování; zákon však předpokládá protiprávní jednání proti autorským právům, tedy zejména upload, streaming apod.

Na základě zákona vznikne ze současného Regulačního orgánu technologických opatření (Technological Measures Regulatory Authority) nezávislý veřejnoprávní správní úřad pro šíření děl a ochrany práv na Internetu (tzv. HADOPI), kterému mohou vlastníci autorských práv hlásit podezření, že někdo na internetu neoprávněně nakládá s jejich díly. HADOPI po prověření prohřešku zašle vlastníkovi připojení emailem upozornění na porušování autorských práv s IP adresou a časem zjištění. Poskytovatel připojení k internetu by měl pak toto připojení sledovat a vlastníkovi připojení nabídnout instalaci filtrovacího softwaru. V případě, že je do šesti měsíců zjištěn další prohřešek proti autorským právům, je vlastníkovi připojení poslán tentokrát certifikovaný email s dokumentem k podepsání, potvrzující obdržení tohoto nového upozornění. Pokud do roka dojde prostřednictvím předmětné internetové přípojky k dalšímu porušení práva, přijme HADOPI konečné opatření odpojení a zařadí vlastníka připojení na černou listinu.

Během odpojení nesmí pod sankcí žádný další provider poskytnout nové připojení a vlastník je povinen hradit své (odpojené) připojení. Může však v souladu se smlouvou se svým providerem své připojení zrušit. HADOPI mu také může nabídnout prostřednictvím vyjednávání kratší dobu odpojení na 1 až 3 měsíce Zákon také zavádí odlišný režim v případě připojení využívaného pro obchodní účely. Vlastník připojení se může proti odpojení do 30 dnů odvolat k soudu, krom toho se také může zprostit odpovědnosti implementací účinných bezpečnostních opatření, které mu navrhl poskytovatel připojení. Dále se může odvolat na vyšší moc či podvodné jednání spáchané třetí osobou, která není pod jeho pravomocí či dozorem. Zákon obsahuje i další bezpečnostní pojistky proti zneužití a pro ochranu soukromí.

Zákon byl schválen dolní komorou francouzského parlamentu v poměru 296:233 a senátem drtivě v poměru 189:14. Závazek ukládat opatření a povinnosti poskytovatelům internetového připojení k ochraně autorských práv vyplývá z čl. 8.3 Copyrightové směrnice EU.

Možnost odpojování uživatelů od internetu kvůli porušování autorských práv je diskutována i na evropské úrovni v rámci tzv. telekomunikačního balíčku. Tam se však střetávají ochránci práv v čele s Radou EU s odpůrci odpojování z řad europoslanců. Českému předsednictví se sice podařilo dojednat mezi Radou EU a Evropským parlamentem kompromis umožňující odpojování při současném přísném respektování základních práv a svobod fyzických osob včetně ohledu na právo soukromí, svobody slova, přístupu k informacím a práva na hodnocení nezávislým a nestranným tribunálem, přičemž jakékoli omezení ve výkonu těchto základních práv musí být v souladu s Konvencí o ochraně lidských práv a svobod. Tyto záruky však europoslancům nestačily, takže Evropský parlament přijal velkou většinou návrat jednoho z pozměňujících návrhů požadující předchozí rozhodnutí soudního orgánu. Tím ohrozil přijetí celého telekomunikačního balíčku, v rámci kterého je otázka odpojování či neodpojování zcela marginální.

Smutným faktem nadále zůstává, že pirátství resp. jeho obhajoba je velmi populární a přináší i politické body, jak ví například švédská Pirátská strana, která se ziskem 7,1% voličských hlasů získala jedno křeslo v Evropském parlamentu. O registraci politické strany usiluje i Česká pirátská strana, která se chce dle svých slov účastnit již předčasných parlamentních voleb.

 
 
Zpět na začátek