Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Majitel pirátské videopůjčovny odsouzen

CHOCEŇ, 9.2.2009

Okresní soud v Ústí nad Orlicí odsoudil v hlavním líčení 40letého M. V., majitele pirátské videopůjčovny v Chocni, k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců podmíněně odloženému na zkušební dobu dva roky. Zároveň mu uložil i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu pronájmu a půjčování nosičů s obsahem zvukově obrazových záznamů filmových děl v trvání dvou let a trest propadnutí věci, všech zajištěných 744 ks DVD s filmy, z větší části vypálených DVD-R a z menší originálních DVD disků, které sloužily majiteli půjčovny jako master pro zhotovování nelegálních kopií. Soud vyhodnotil výpověď obžalovaného jako nevěrohodnou a za vyvrácenou provedenými důkazy. Obžalovaný se hájil tím, že vypálené kopie byly záložní kopie, které nesloužily k půjčování. Potiskem prý byly opatřeny proto, že to lépe vypadá, a více kopií od jednoho titulu pořizoval proto, že po opakovaném použití přehrávače DVD disk již tzv. neberou. Originální disky z maloobchodu měl v půjčovně údajně pro prodej. Obdobně vypovídala i svědkyně, která obžalovanému chodila do půjčovny vypomáhat. I její výpověď zhodnotil soud jako nevěrohodnou, tendenční, učiněnou ve snaze pomoci obžalovanému. Soud měl za prokázané, že obžalovaný všechny zajištěné disky půjčoval, neboť všechny byly uskladněny na jednom místě ve stejných černých plastových krabičkách, které byly opatřeny štítkem s pořadovým číslem videopůjčovny. Vypálené kopie byly opatřeny potiskem disku, aby působily dojmem disku originálního. Originální disky z prodeje byly také ve stejných krabičkách půjčovny s pořadovým číslem, nikoli v originálních krabičkách s přebaly. Navíc ze zápisu z kontroly České obchodní inspekce, která probíhala souběžně s kontrolou České protipirátské unie, je zřejmé, že obžalovaný žádné disky k prodeji na provozovně neměl.

Soud zároveň uložil obžalovanému povinnost uhradit poškozeným náhradu škody. Přitom nepřihlédl k námitce obžalovaného, že nejsou dány podmínky pro přiznání nároku na náhradu škody, neboť zde není z jeho strany zavinění příčinná souvislost mezi jeho jednáním a vznikem škody, a konstatoval, že ušlým ziskem je částka, o kterou se nerozmnoží majetek poškozeného v důsledku protiprávního jednání škůdce, přičemž obžalovaný zhotovoval nelegální rozmnoženiny právě proto, aby nemusel kupovat originální, a v důsledku toho došlo k vzniku ušlého zisku, neboť pokud by chtěl obžalovaný půjčovat nosiče v tomto množství, musel by je za uvedenou částku nakoupit. Zároveň soud uložil obžalovanému povinnost ve zkušební době podle svých sil uhradit způsobenou škodu jako podmínku osvědčení. V případě, že by se odsouzený ve zkušební době neosvědčil, soud by mohl podmíněný trest odnětí svobody proměnit na nepodmíněný.

Obžalovaný se proti rozsudku okresního soudu odvolal, ale Krajský soud v Hradci Králové jeho odvolání v závěru loňského roku zamítl jako nedůvodné a rozsudek okresního soudu potvrdil.

 
 
Zpět na začátek