Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Za porušování autorského práva zabavení automobilu

ZNOJMO, 2.12.2008

Dne 26. září 2007 vydal Okresní soud ve Znojmě trestní příkaz, ve kterém odsoudil obviněného V. K., pirátského recidivistu vietnamské národnosti, za převoz neoprávněných rozmnoženin hudebních a filmových děl zaznamenaných na CD-R nosičích přes hranice a jejich následný prodej. Ze zajištěných nosičů bylo 12.600 ks tzv. pseudoDVD, tedy CD-R disků s vypálenými filmy v německé jazykové verzi a struktuře VCD, které lze přehrát v běžných stolních DVD přehrávačích. Soud uložil obviněnému trest odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 40 měsíců s dohledem a trest zákazu činnosti, spočívající v předmětu podnikání koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej zboží na dobu tří let.

Česká protipirátská unie podala dne 9.10.2007 státnímu zástupci podnět k podání odporu proti výše uvedenému trestnímu příkazu s odůvodněním, že trest uložený obviněnému je nepřiměřeně mírný vzhledem k rozsahu páchané trestné činnosti a k recidivní povaze obviněného.

Česká protipirátská unie totiž tohoto mladého vietnamského recidivistu vyšetřovala již několikrát v minulosti pro nabídku a prodej pirátských nosičů na pohraničních tržnicích. Trestu za první odhalené porušování autorského práva, převoz 11.300 ks pirátských CD-R s filmy v roce 2004, ještě unikl, jeho další protiprávní jednání však už byla potrestána: za prodej 259 pirátských disků v roce 2004 a 212 ks v roce 2005 mu byl uložen trest odnětí svobody na 12 měsíců s odkladem na 26 měsíců, zabrání věci a náhrada škody ČPU 1.100,- Kč

Na základě podaného odporu nařídil Okresní soud ve Znojmě v nejnověji rozhodované věci hlavní líčení, ve kterém dne 2.12.2008 uložil obviněnému kromě trestu uloženém v trestním příkazu navíc i trest propadnutí věcí (zajištěných CD-R disků) a trest zabrání věci – osobního automobilu značky Volkswagen Passat 1,9 Tdi.

Vzhledem k tomu, že se obžalovaný i státní zástupce vzdali po vyhlášení rozsudku práva odvolání, je tento rozsudek již pravomocný.

 
 
Zpět na začátek