Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Za opakované porušování autorského práva natvrdo do vězení

HRADEC KRÁLOVÉ, 4.11.2008

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl na základě odvolání státního zástupce proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou v neprospěch obžalovaného a odsoudil padesátiletého pirátského prodejce Š. K. k trestu odnětí svobody na 1 rok nepodmíněně s výkonem trestu ve věznici s dozorem a k trestu propadnutí věci.

Státní zástupce vytkl ve svém odvolání podaném v neprospěch obžalovaného soudu prvního stupně skutečnost, že dostatečně nepřihlédl k recidivě obžalovaného a spáchání stejného trestného činu nedlouho po odsouzení, a odvolací soud mu dal za pravdu. Obžalovaný proto skončí na rok ve vězení.

Dne 5.11.2005 byl obžalovaný přistižen na burze v obci Přepychy v okrese Rychnov nad Kněžnou při nabídce a prodeji pirátských rozmnoženin audiovizuálních a hudebních děl ze svého osobního automobilu značky Peugot. Celkem u něj bylo zajištěno 208 ks DVD-R, 4  ks VHS a 67 ks CD-R nosičů.

V neprospěch obžalovaného svědčí především jeho recidiva a skutečnost, že se posuzovaného protiprávního jednání ze dne 5.11.2005 dopustil na začátku lhůty podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody, ve které měl vést řádný život. To je samozřejmě významná přitěžující okolnost a státní zástupce i odvolací soud správně vyhodnotili, že by opakované ukládání podmíněného trestu nemělo na obžalovaného žádný výchovný vliv. Porušování autorského práva se totiž obžalovaný dopustil opakovaně - 13.11.2004 byl zadržen při prodeji pirátských nahrávek na burze v Semilech - a byl za něj také již dříve odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Semilech ze dne 7.3.2005, kterým mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem do 12.10.2007 a trest propadnutí věci.

 
 
Zpět na začátek