Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Vyšetřování DVD-R pirátství ve velkém

Na základě trestního oznámení České protipirátské unie z května loňského roku probíhá pod vedením místní hospodářské kriminálky vyšetřování jednoho z nejrozsáhlejších případů výrobkového pirátství ve věci obviněné S. B.

Obviněná inzerovala prodej DVD-R nejen s novinkovými i předpremiérovými tituly na serveru www.hyperinzerce.cz. Na základě zaslaného seznamu, vyžádaného na uvedené emailové adrese, vykonal vyšetřovatel ČPU dva kontrolní nákupy, jejichž obsahem byly v době uskutečnění kontrolního nákupu převážně předpremiérové tituly doposud v ČR nevydané na DVD nosičích. Jednalo se o tituly Let č. 93, Za plotem, Lucky Numer Slevin, Kráska v nesnázích, Skrytá identita a Saw 3, které byly následně předány vyšetřujícímu orgánu k daktyloskopické expertíze. Obviněná zaslala tituly na dobírku ze své adresy trvalého bydliště.V rámci domovní prohlídky bylo v bytě obviněné zajištěno 1844 ks DVD-R, z toho 1663 ks sloužilo jako master a 181 ks bylo v obálkách připravených k odeslání dalším odběratelům. Vyšetřováním se prokázalo, že celkem obviněná neoprávněně užila na deset tisíc kopií filmových děl, a to jejich neoprávněným rozmnožováním a rozšiřováním. K 8939 ks takto neoprávněně užitým kopiím děl na DVD-R přitom drží práva společnosti sdružené v České protipirátské unii. O rozsahu protiprávní činnosti obviněné svědčí i fakt, že kopírovala tituly skutečně ve velkém. Například titulu Účastníci zájezdu prodala hned 44 kopií, na druhém místě se umístily tituly Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže a Šifra mistra Leonarda v počtu 39 kusů a třetí příčku drží Doba ledová 2: Obleva s 37 kopiemi.

 
 
Zpět na začátek