Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Přes podmíněné zastavení trestního stíhání znovu před soud

ÚSTÍ NAD LABEM, 29.4.2008

Dvacetiletý mladík T. L. skončí před ústeckým soudem, přestože bylo v jeho věci trestní stíhání pro porušování autorského práva podmíněně zastaveno, protože se dopustil dalšího trestného činu ve lhůtě podmíněného zastavení trestního stíhání. Tentokrát se jednalo o trestný čin krádeže, a to LCD monitoru v hodnotě 6 000,- Kč. Přestože mladík monitor dva dny po jeho odcizení poškozené firmě osobně přinesl zpátky a vrátil, musel státní zástupce rozhodnout, že se ve zkušební lhůtě podmíněného zastavení trestního stíhání neosvědčil, neboť se dopustil dalšího trestného činu a řízení ve věci porušovaní autorského práva obnovil.

Trestného činu porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským se T.L. dopustil ještě jako mladistvý rozmnožováním, nabídkou k prodeji a rozšiřováním nelegálních rozmnoženin hudebních a filmových titulů a software prostřednictvím inzertního časopisu TIP Servis, a to v relativně krátkém období od 1.12.2003 do 4.3.2004, kdy bylo proti němu zahájeno trestní stíhání. Vzhledem k okolnostem případu, věku mladistvého a jeho snaze urovnat následky svého jednání zejména nahradit způsobenou škodu, bylo však jeho trestní stíhání podle § 307 odst. 1 trestního řádu podmíněně zastaveno při součastném stanovení zkušební doby na dva roky. Obviněnému byla stanovena povinnost uhradit v průběhu zkušební doby škodu způsobenou poškozeným, stejně jako povinnost vést v jejím průběhu řádný život. První uvedenou zákonnou podmínku podmíněného zastavení trestního stíhání obviněný s pomocí své matky splnil a smluvený nárok na náhradu škody, poškozenými výrazně snížený oproti nároku uplatněnému, uhradil. Druhou podmínku však již nedodržel. Mladík tedy nakonec za porušování autorského práva stejně nakonec zcela zbytečně skončí před soudem.

 
 
Zpět na začátek