Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Odsouzení k povinnosti nahradit poškozeným škodu přesahující milión korun

BRNO

Krajský soud v Brně uložil obžalovanému R. D. povinnost uhradit poškozeným škodu, na jejíž náhradu uplatnili nárok v trestním řízení, a to v celkové výši 1 061 730,- Kč. Z toho poškozeným filmovým distributorům ve výši 719 440,- Kč a poškozené společnosti Cenega Czech, s.r.o. specializující se na herní software ve výši 342 290,- Kč.

Odsouzený se dopustil trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1 a 2 písm. b) trestního zákona a trestného činu poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a odst. 1 písm. a) trestního zákona tím, že v roce 2003 šířil prostřednictvím stránek www.cdr.pegasoft.cz vypálené kopie filmů na CD-R, přičemž bylo zajištěno celkem 843 disků s kopiemi filmů.

Kromě povinnosti k náhradě škody, byl obžalovaný za spáchání výše uvedených trestných činů odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 let s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu 2  roky.

 
 
Zpět na začátek