Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Česká republika je po 8 letech opět na seznamu zemí monitorovaných pro zvýšenou míru pirátství

WASHINGTON, 23. 1. 2008

Úřad obchodního zmocněnce USA (USTR - Office of the United States Trade Representative) včera oznámil opětovné umístění České republiky na tzv. Special 301 Watch List. Tento seznam vydávaný každoročně úřadem ve spolupráci s obchodními kruhy posuzuje dodržování amerických zájmů v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví ve třetích zemích a má významnou vypovídací schopnost z hlediska udělení či odnětí jednostranných obchodních preferencí a z hlediska zahraničních investic a ovlivňuje i celkovou mezinárodní image dané země. Česká republika se zařazením na Watch List řadí mezi takové země jako Bělorusko, Brazílie, Malajsie či Pákistán, které v závažné míře připouští porušování práv k duševnímu vlastnictví amerických subjektů. "I nadále nás znepokojují pokračující nedostatečná opatření v oblasti vymáhaní práv proti prodejcům, kteří otevřeně prodávají pirátské a padělané zboží na neslavně proslulých příhraničních tržnicích," řekla zástupkyně úřadu Susan C. Schwab. Ze zemí EU jsou na Watch Listu umístěny i Itálie, Litva, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Česká republika byla na Watch List naposledy zařazena v polovině 90. let minulého století a zůstala na něm až do roku 2000. I tehdy jí americká strana vytýkala vysoký stupeň porušování práv k duševnímu vlastnictví a malou vymahatelnost práva v této oblasti.

Právě neschopnost České republiky účinně bojovat proti pirátství bujícímu na příhraničních tržnicích ovládaných většinou vietnamskými gangy je již delší dobu terčem kritiky ze strany Evropské unie, USA i mezinárodních organizací. V dubnu 2007 ještě ČR zařazení na Watch List o vlásek unikla; byla ale v rámci tzv. Special 301 Out-Of-Cycle Review podrobena mimořádné prověrce. Ta právě nyní vyústila k označení ČR jako země, která nedostatečně bojuje proti pirátství. Americká organizace nahrávacího průmyslu RIAA dokonce navrhovala umístění České republiky na tzv. Priority Watch List, tedy na seznam zemí připouštějících nejvyšší míru porušování práv k duševnímu vlastnictví. Důvodem tohoto návrhu ze strany RIAA byla zejména kritika masového porušování práv k duševnímu vlastnictví na desítkách tržnic fungujících v česko-německém a česko-rakouském pohraničí, kde jsou otevřeně prodávány nejen pirátské optické disky, ale i řada dalších padělků a související kritika nedostatečných opatření a nečinnosti ze strany místních úřadů a orgánů státní správy a v neposlední řadě kritika vysoké úrovně internetového pirátství.

Česká protipirátská unie však varuje, že úroveň vymáhání práv k duševnímu vlastnictví se může v ČR v budoucnu ještě snížit. "Návrh nového trestního zákoníku předpokládá trestnost jen u nejzávažnějších zásahů do autorských práv a navíc navrhuje upuštění od současné zásady ˝neznalost zákona neomlouvá˝," vysvětluje Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie.

 
 
Zpět na začátek