Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Náhrada škody pro poškozené

TŘEBÍČ, 25.6.2007

Další zajímavé, ikdyž dosud nepravomocné soudní rozhodnutí, padlo ve věci porušování autorského práva. Okresní soud v Třebíči jím uznal nárok poškozených na náhradu škody v adhezním řízení a obviněného odsoudil k povinnosti tuto škodu uhradit v celé uplatněné výši přesahující milión a dvěstětisíc korun.

Obviněný v období od října 2005 do 13.4.2006 protiprávně zhotovoval rozmnoženiny nejen chráněných děl audiovizuálních, ale také děl hudebních a aplikačního software a tyto pak prostřednictvím internetu a teletextu nabízel k prodeji a prodával, přičemž způsobil škodu minimálně ve výši 1.592.725,- Kč. Jedná se o škodu vyčíslenou jednotlivými poškozenými na základě zajištěných důkazů, skutečná škoda může být ve skutečnosti mnohem vyšší.

Kromě povinnosti uhradit poškozeným škodu, kterou svým jednáním způsobil, byl obviněný odsouzen také k trestu odnětí svobody v trvání 11 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jeden a půl roku.

 
 
Zpět na začátek