Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Nejnovější soudní rozhodnutí ve věci prodejců na dobírku

ČR, 28.5.2007

Další dvě zajímavá ač dosud nepravomocná soudní rozhodnutí padla ve věci porušování autorského práva prodejem nelegálních rozmnoženiny hudebních a filmových děl a aplikačního software na dobírku.

Krajský soud v Brně odsoudil prodejkyni J. M. k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců s podmíněným odkladem na 20 měsíců a k povinnosti uhradit poškozeným zastoupeným Českou protipirátskou unií škodu, kterou uplatnili v rámci trestního řízení, a to ve výši 85.736,- Kč.

Další  mladistvý prodejce z Rychnova nad Kněžnou byl místním okresním soudem odsouzen k trestnímu opatření obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin a k trestnímu opatření propadnutí věci – všech nelegálně vyrobených nosičů a také k povinnosti zaplatit s pomocí svých rodičů poškozeným škodu, kterou prostřednictvím České protipirátské unie uplatnili v trestním řízení, a to ve výši 154.724,- Kč.

 
 
Zpět na začátek