Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Dvoudenní razie v pohraničí

POHRANIČÍ, 8-9.5.2007

Ve spolupráci s kolegy z německé protipirátské unie GVU (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen) ČPU zorganizovala další dvoudenní razii zaměřenou na prodej pirátských „DVD“ (CD-R zaznamenaných ve struktuře VCD) na tržnicích v pohraničí.

V úterý 08.05.2007 byla vykonána kontrola v lokalitě Horní Folmava. U benzínové čerpací stanice Agip v plechovém přístřešku u stánku Tabak Han bylo zajištěno celkem 732 ks VCD a 1287 ks hudebních CD a zadržena prodavačka vietnamské národnosti s nemalým obnosem peněz z tržeb z pirátského prodeje. V rámci kontrolního nákupu byly zakoupeny předpremiérové tituly Spider-man 3, Shooter, TMNT - Teenage mutant ninja turtles, a 23.

Ve středu 09.05.2007 pak vyšetřovatelé ČPU a GVU vykonali několik více či méně úspěšných kontrol. V ranních hodinách v doprovodu celníků z celního úřadu Klatovy, odd. 032 Rozvadov zkontrolovali tržnici Asia Markt v obci Svatá Kateřina, kde na stánku označeném E10 zajistili 1099 ks VCD a 2583 ks hudebních CD. Poté se v doprovodu celníků z Celního ředitelství Plzeň, oddělení 31 přesunuli na tržnici Železná, kde však bohužel neuspěli, neboť prodejci ve své opatrnosti kontrolovali při vjezdu do tržnice automobily a přestože týmy přijeli civilními auty GVU s německými značkami, prodejcům byl podezřelý vzdálený region SPZ a tržnici okamžitě uzavřeli. Večer pak byli vyšetřovatelé opět úspěšnější. V doprovodu pracovníků České obchodní inspekce Plzeň a ve spolupráci s Službou cizinecké policie PČR Oblastního velitelství Plzeň a jednotkou psovodů PČR Plzeň razie vykonali nejprve kontrolu na tržnicích Horní a Dolní Folmava, které byly již uzavřeny, nicméně se jim následně na další kontrolované tržnici Babylon podařilo zajistit 518 ks VCD a 1217 ks hudebních CD. Dále cizinecká policie zkontrolovala 35 osob vietnamské národnosti, kterým uložila pokuty ve výši 3.500,- kč za nedodržení pravidel pobytového režimu.

 
 
Zpět na začátek