Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Během akce Disk zajištěno 13 tisíc CD-R s filmy

STRÁŽNÝ, 10.-11.02.2007

V sobotu po poledni tým složený z šedesáti jihočeských celníků a pěti vyšetřovatelů ČPU (České protipirátské unie) a její německé obdoby GVU (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen) zahájil dlouhodobě plánovanou kontrolní akci s krycím názvem DISK na vietnamské tržnici umístěné v prostorách bývalého kravína v obci Strážný. Během razie, která trvala více než 24 hodin, bylo dle předběžných odhadů zajištěno zboží v hodnotě 30 miliónu korun, a to 30.238 ks hudebních a filmových CD (z toho cca 13.000 CD-R s filmovými tituly - novinky jako Vlajky našich otců, Rocky Balboa, Apocalypto či Krvavý diamant nevyjímaje), 98 párů obuvi, 8.453 ks textilních výrobků, 662 ks hodinek, 551 ks kožené galanterie a 9.000 ks krabiček nekolkovaných cigaret. Během akce bylo zadrženo 6 prodejců vietnamské národnosti, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestného činu porušování autorského práv a práv souvisejících s právem autorským podle § 152 trestního zákona případně trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 trestního zákona. K úspěchu akce také notně přispěly předem zajištěná povolení k prohlídce nebytových prostor vydaná státním zástupcem, na základě kterých byla provedena i kontrola uzamčených skrytých skladů, kde byla odhalena a zajištěna velká většina výše uvedeného zboží.

 
 
Zpět na začátek