Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Trestní oznámení na internetové inzerenty

PRAHA, 7.11.2006

V průběhu uplynulých 4 měsíců Česká protipirátská unie podala šest trestních oznámení a iniciovala tak vyšetřování pětice internetových inzerentů, kteří na internetu nabízeli k prodeji kopie rozličných filmových děl na DVD-R a CD-R discích a někteří také kopie hudebních děl a aplikačního a herního softwaru prostřednictvím inzertních serverů www.annonce.cz a www.avizo.cz. Podezřelí inzerovali prodej pirátských kopií bez upřesnění a teprve na dožádaní zájemci zaslali seznam nabízených titulů. Jejich seznamy obvykle obsahovaly v průměru okolo 100 filmových titulů, ale jeden z pachatelů nabízel dokonce přes 5000 filmů!

Jako poslední v řadě je v součastné době vyšetřován případ čtyřicetileté inzerentky, která prostřednictvím inzertního serveru Annonce (www.annonce.cz) na internetu nabízela k prodeji nelegální rozmnoženiny filmových a hudebních děl zaznamenané na CD-R a DVD-R discích. Během domovní prohlídky v jejím bytě policisté zajistili přibližně 400 ks DVD-R s různými filmovými tituly a okolo 200 ks hudebních CD-R. Dalších nosiče byly zajištěny od jejích odběratelů. Zajištěné disky byly předány kanceláři České protipirátské unie ke zpracování odborného vyjádření ohledně jejich legálnosti a vyčíslení způsobené škody. Vyčíslený nárok bude následně uplatněn v trestním řízení.

Vyšetřovatelé ČPU pravidelně monitorují nejznámější inzertní servery. Každý podezřelý inzerát prověřují a shromažďují všechny podstatné údaje důležité pro další vyšetřování. Následně zpracují trestní oznámení a případ včetně všech důkazů a zjištěných okolností předají příslušnému policejnímu orgánu. Policejní orgán pak trestní oznámení prověří a zahájí vyšetřování a shledá-li důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin konkrétní osobou, sdělí podezřelému obvinění ze spáchaní trestného činu porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským podle § 152 trestního zákona. V dalším stádiu se případ přes státního zástupce, který podává obžalobu, dostane až před soud. Pokud je pachatel shledán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest do pěti miliónů korun a propadnutí věci; a to nejen pirátských nosičů, ale i prostředků k jejich výrobě a veškerých zisků. Zároveň je také odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil a povinen vydat bezdůvodné obohacení.

 
 
Zpět na začátek