Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Pirátský recidivista opět zadržen

HATĚ, 18.10.2006

Známý pirátský recidivista vietnamského původu V. K. byl ve středu 18.10. znova zadržen na pouliční tržnici M.O.H. nedaleko hraničního přechodu Hatě v okrese Znojmo. Pracovníci Celního ředitelství Znojmo, oddělení pátrání Jihlava, referát Znojmo vykonali ve spolupráci s vyšetřovatelem ČPU kontrolu na výše uvedené tržnici, kde v tzv. kompletovně - prostoru určenému ke kompletaci disků, obalů a krabiček - zajistili 12.600 ks pirátských CD-R s filmovými tituly zaznamenanými ve formátu VCD a 1.500 ks hudebních CD-R připravených k prodeji. Majitel zajištěného zboží byl předán pracovníkům služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR Znojmo k dalšímu vyšetřování. V. K. je známá firma, která dlouhodobě a opakovaně porušuje autorská práva. ČPU se již v minulosti zabývala vyšetřováním několika případů jeho nelegálních aktivit. Přestože byl tento recidivista již za svou majetkovou trestnou činnost odsouzen k trestu odnětí svobody na 12 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 26 měsíců, k zabrání věci a částečné náhradě škody, rozsudkem, který na začátku roku 2006 nabyl právní moci, stejně ve svých protiprávních aktivitách stále pokračuje. Jakmile však bude postaven před soud, právě skutečnost, že se stejného trestného činu dopustil v době lhůty podmíněného odkladu výkonu trestu, bude nahlížena jako přitěžující okolnost a je pravděpodobné, že bude odsouzen k mnohem přísnějšímu trestu. Praxe bohužel ukazuje, že tresty ukládané soudy v součastné době za porušení autorských práv, neplní v oblasti kriminality pirátských prodejců vietnamské národnosti účel ani generální ani individuální prevence, neboť jsou obvykle podmíněné a jediné co prodejce citelně postihne je propadnutí jejich padělků. To je však bohužel od pokračování v trestné činnosti neodradí. Prodej nelegálních rozmnoženin hudebních a filmových děl je pro prodejce totiž velmi lukrativní a je právě s ohledem na nízké hrozící tresty i velmi rozšířený.

 
 
Zpět na začátek