Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Prodejce pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody natvrdo

ZNOJMO, 5.9.2006

Okresní soud ve Znojmě odsoudil pirátského prodejce vietnamské národnosti H. N. N., který se prodejem pirátských nosičů na pohraniční tržnici dopustil trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi a odsoudil ho k trestu odnětí svobody na 18 měsíců nepodmíněně s výkonem trestu ve věznici s ostrahou, k trestu zákazu pobytu v okrese Znojmo v době trvání 3 roky, k trestu propadnutí zajištěných věcí (356 pirátských CD-R s filmovými tituly) a k částečné náhradě škody. Uložený trest je v porovnání s obvyklou praxí českých soudů ve věcech příhraničního výrobkového pirátství až překvapivě přísný. Ukládané tresty jsou naopak zpravidla nepřiměřeně mírné a trhovci operující s pirátským zbožím v pohraničí jsou si toho velmi dobře vědomi. Možná právě ukládaní přísnějších trestů by je mohlo napříště od jejich nelegálních aktivit odradit.

 
 
Zpět na začátek