Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Nejnovější trestní příkazy přinesly nejen náhradu škodu ale také vyhoštění a zákaz pobytu

ČR, 26.7.2006

Ve věci porušování autorského práva byly vyneseny další tři zajímavá soudní rozhodnutí . Okresní soud v Ústí nad Labem odsoudil dne 23. června letošního roku pirátského prodejce P. D. Q. vietnamské národnosti k trestu vyhoštění v trvání 5 let, propadnutí zajištěných věcí, jmenovitě 274 ks pirátských rozmnoženin audiovizuálních a hudebních děl zaznamenaných na CD-R nosičích a batohu a tašek, v kterých byly tyto nosiče uloženy a k povinnosti uhradit poškozeným škodu, kterou uplatnili v rámci trestního řízení, z toho poškozeným zastoupeným Českou protipirátskou unií 66.774,- Kč. Soud neuvěřil obhajobě obviněného, že tržnicí jen procházel, a i s ohledem na skutečnost, že ani čtyři měsíce strávené ve věznici za předchozí trestný čin porušování autorského práva obviněného neodradily od dalšího trestného činu stejného charakteru, mu uložil přísný trest vyhoštění.

Další pirátský prodejce K. N. V. byl na základě svědectví vyšetřovatele ČPU odsouzen dne 11. července k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 2 let a trestu zákazu pobytu na území okresu Znojmo v trvání 3  let. Poškození zastoupení Českou protipirátskou unií byli se svými nároky odkázání na řízení ve věcech občanskoprávní.

Také pirátský inzerent M. S. vyfasoval dne 1. července 2006 trestní příkaz, kterým ho Okresní soud v Třebíči odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 1 roku, trestu propadnutí věci zajištěných pirátských DVD, přebalu a krabiček a k povinnosti uhradit všem poškozeným škodu, z toho poškozeným zastoupeným Českou protipirátskou unií 67.750,- Kč.

 
 
Zpět na začátek