Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Pirátský prodejce z Kolbenky před soudem

PRAHA, 15.6.2006

Obvodní soud pro Prahu 9 odsoudil trestním příkazem ze dne 7.6.2006 pirátského prodejce M. D., který byl v období od prosince roku 2004 do dubna roku 2005 čtyřikrát zadržen na bleších trzích v areálu Kolbenova v Praze 9 při prodeji pirátských rozmnoženin filmů, hudebních děl a herního software na DVD-R nosičích, k trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců s podmíněným odkladem a se zkušební dobou v trvání 12 měsíců a k trestu propadnutí věci - všech zajištěných DVD-R nosičů. Obviněný je dále povinen uhradit ČPU škodu, která jí prokazatelně vznikla realizací kontrolních nákupů uskutečněných v rámci příslušných razií za účelem prokázaní protiprávního jednaní. Jinak byli poškození se svými nároky odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Trest uložený za spáchaní trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících a práv k databázi podle § 152 odst. 1 tr. zákona doposud nepravomocným trestní příkazem ve výše uvedené věci považujeme za velmi mírný, nicméně odpovídá rozhodovací praxi uvedeného soudu v obdobných záležitostech. Poškozený, a tedy ani jeho zmocněnec, jímž ČPU je, nemá podle trestního řádu pravomoc podávat proti trestnímu příkazu, jímž soud rozhoduje bez jednání, odpor a vynutit si tak řešení věci v hlavním líčení a přiznání náhrady škody. Bohužel ani když se věc dostane před soud nemá poškozený právo opravného prostředku (odvolání) do výroku o vině a trestu. Právo poškozeného podat odvolání se omezuje pouze na výrok o náhradě škody.

Z celkem 46 pachatelů přistižených při prodeji pirátských DVD-R na tržišti Kolbenova a jeho předchůdci Obzor bylo již 24 pachatelů odsouzeno, některá rozhodnutí však dosud nenabyla právní moci. Nejpřísněji byl potrestán 31-letý P. D., který dostal trest odnětí svobody na 1 rok s odkladem na 2 roky; naopak nejmírněji vyvázli 18-ti letý P. P., který obdržel trest obecně prospěšných prací ve výměru 100 hodin, a 64-letá A. S., která dostala tříměsíční trest odnětí svobody s odkladem na 1 rok. Trestnímu stíhání čelí i 36-letá manželka naposledy odsouzeného piráta M. D.

 
 
Zpět na začátek