Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Rozsudek ve věci internetového inzerenta

TRUTNOV, 31.5.2006

Spolu s dnešní poštou jsme obdrželi rozsudek Okresního soudu v Trutnově, který již nabyl právní moci, ve věci M. Š., nástrojáře z Trutnova, který si v období od března do srpna 2004 nelegálně přivydělával prodejem pirátských rozmnoženin hudebních a filmových her a počítačových her pro Playstation prostřednictvím internetu a své emailové adresy mirseta@volny.cz. Tyto nelegální aktivity se mu však nevyplatily, neboť byl zanedlouho odhalen a vyšetřován pro podezření ze spáchání trestného činu porušování autorských práv a práv souvisejících s právem autorským. Vzhledem k tomu, že se podezření prokázalo, státní zástupce podal obžalobu a okresní soud ve Znojmě nakonec obviněného trestním příkazem odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem a se zkušební dobou v trvání dvou let, k povinnosti nahradit podle svých sil způsobenou škodu a k peněžitému trestu ve výši 15.000,- Kč nebo náhradnímu trestu odnětí svobody ve výši 2 měsíců. V porovnání s obvyklou praxí uložil soudce trutnovského soudu obviněnému uložil spíše přísnější trest. Česká protipirátská unie nyní bude po odsouzeném pirátovi vymáhat náhradu škody ve výši 15.111,- Kč.

 
 
Zpět na začátek