Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Utrum pro trhovce v Plzni

Okres Plzeň 20-21. 5. 2006

O víkendu se v pohraniční oblasti Plzeňského kraje uskutečnila další ze série úspěšných razií zaměřených proti audiovizuálnímu pirátství na zdejších tržištích. Za spolupráce vyšetřovatelů České protipirátské unie (ČPU) a IFPI ČR, inspektorů České obchodní inspekce (ČOI) Inspektorát Plzeňský a Karlovarský a příslušníků z Oddělení kontroly pobytu Služby pohraniční a cizinecké policie Oblastní velitelství Plzeň, Oddělení cizinecké policie Plzeň město a Plzeň město-Jih byly vykonány kontroly na čtyřech tržnicích, a to v sobotu na tržnici v obci Lísková u hraničního přechodu Lísková (Waldmünchen), tržnici U Kostela v obci Horní Folmava nedaleko hraničního přechodu Folmava (Furth im Wald-Schafberg) a tržnici v obci Svatá Kateřina u hraničního přechodu Rozvadov (Waldhaus) a v neděli pak na tržnici U Casina v obci Horní Folmava nedaleko hraničního přechodu Folmava (Furth im Wald-Schafberg). Výsledky razií jsou více než uspokojivé. Kontrolním orgánům se totiž podařil rekordní úlovek - v sobotu zajistili na čtyřech stáncích 12 910 ks pirátských pseudoDVD - CD-R disků obsahujících filmy v německé jazykové verzi zaznamenané ve formátu VCD a mezi nimi i předpremiérové a premiérové tituly jako např. Šifra mistra Leonarda, Final Destination 3 či Mission Impossible III a 25 820 ks hudebních CD-R a v neděli pak na třech stáncích dalších 18 372 ks pirátských pseudoDVD a 19 680 ks hudebních CD-R. V souhrnu tedy bylo během víkendu na 4 tržištích na 7 stáncích s pirátským zbožím zajištěno neuvěřitelných 31 282 ks pirátských DVD a 45 640 ks hudebních CD-R. Ač byla razie zaměřena zejména proti audiovizuálnímu pirátství, policisté z Oddělení kontroly pobytu nelenili a zkontrolovali dokumenty a povolení k pobytu 146 osob a udělili 10 blokových pokut v celkové výši 18 500,-Kč. Svojí přítomností umožnili inspektorům a vyšetřovatelům bezproblémový průběh kontrol neoprávněných rozmnoženin nabízených v rámci stánkového prodeje. Vzhledem k vysokému počtu zajištěných pirátských kopií filmů se jedná v tomto roce o doposud nejúspěšnější razii.

Tržiště v česko-německém pohraničí se zaměřují především na německy mluvící klientelu. Cena filmového pseudoDVD se zde pohybuje v průměru okolo 5 € a hudebního CD-R okolo 3 €. I přes hrozící tresty a časté kontroly se prodejci nechtějí vzdát svého výnosného byznysu a na pohraničních tržištích ustavičně prodávají. Přitom vymýšlejí stále nové taktiky, jak se vyhnout trestnímu stíhání, počínaje opuštěním svého stánku v průběhu razie a nejrůznějšími účelovými výpověďmi konče. Razie uskutečňované Českou obchodní inspekcí mají za cíl především zabavení nelegálního zboží a zabránění jeho dalšímu prodeji. Přestože výrobní hodnota zajištěných napodobenin je velmi nízká, dokáží časté razie, při kterých je zabavován velký objem nelegálního zboží a zavírány pirátské stánky, omezit prodej padělků a snížit tak zisky pirátských prodejců.

 
 
Zpět na začátek