Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Co na to osobnosti
 

Aleš DANIELIS

 

Ředitel filmové distribuce Bontonfilm, a.s., a odborný asistent na katedře produkce FAMU, člen představenstva České filmové komory (ČFK) a člen Rady Unie filmových distributorů (UFD).

Proč je pro mě důležitá ochrana autorských práv?
Dlouhá léta bylo v naší společnosti devastováno právní vědomí. Vlastnické právo bylo degradováno a nelegální šíření audiovizuálních záznamů patřilo k oceňovaným praktikám spojeným s šířením zakázané západní kultury. Po roce 1989 se situace změnila, ale chápání vlastnického práva bylo velmi materializované. Vlastnictví je spojeno více s jeho „využíváním“ než „obděláváním“. V této honbě za vlastnictvím přitom rozhodně není kultivováno právní vědomí a duševní vlastnictví je na okraji zájmu. V této situaci je jakákoli podpora a výchova k právnímu vědomí a významu duševního vlastnictví včetně autorských práv velmi žádoucí nejen pro obhajobu těchto práv samotných, ale pro hygienu celé společnosti.

Proto považuji všechny akce spojené s ochranou autorských práv před nelegálním šířením za velmi pozitivní nejen pro podnikání společnosti, v které pracuji, a celý filmový průmysl, ale i pro kultivaci právního vědomí v naší zemi.

V této souvislosti se navíc připojuji k světovému trendu nazývat nelegální šíření filmů odcizením neboli krádeží a viníka zlodějem, nikoli pirátem. Piráty můžeme mít rádi, zejména pokud se pohybují v Karibiku, ale zloději, který mé dívce ukradl kabelku, mému kamarádovi nápad nebo výrobci a tvůrcům film, přece fandit nemohu.

 
 
Zpět na začátek